Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.


CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do udziału w CALL FOR PAPERS do 26 numeru kwartalnika architektonicznego „RZUT” pt. Wieś, który powstaje pod redakcją kwartalnika „RZUT” i PROLOG +1, kuratorów wystawy w Pawilonie Polskim. 

Problematyka obszarów wiejskich była od dłuższego czasu na marginesie zainteresowania współczesnych architektów. Wieś, w naszych codziennych definicjach, poddawana jest ciągłej mitologizacji – swoje wyobrażenia na jej temat opieramy na indywidualnych doświadczeniach, anegdotycznych historiach czy romantycznych marzeniach. Dlatego poszukujemy tekstów i esejów graficznych starających się zrozumieć polską wieś przez pryzmat jej przestrzenności.

Czym jest wieś? W jaki sposób w wyobrażeniu wsi rządzi nami przeszłość? Jak dzisiejsza wieś jest środowiskiem agregującym globalne problemy społecznych i ekonomicznych nierówności, przestrzennego rozpadu? Czym mogłaby być wieś naszych marzeń?

Jedna z najpowszechniejszych definicji wsi zbudowana jest poprzez podział na to co miejskie i wiejskie. Rezultat rewolucji przemysłowej, spycha nas w opozycyjne traktowanie wsi, jako wszystkiego co nie jest miastem. Rozmycie administracyjnych granic zmusza do poszukiwania nowej metody identyfikowania środowiska wiejskiego. Czy istnieją przestrzenne cechy terytorium, osad, czy zabudowy, które ułatwią odnalezienie poszukiwanych kategorii wiejskości? Gdzie powinniśmy szukać początku i końca obszarów wiejskich? Jak obserwacja polskiej wsi może służyć doskonaleniu języka, którym posługujemy się do opisywania przestrzeni.

Wieś wraz z jej tradycyjnymi środkami produkcji dała początek społeczeństwu klasowemu, stanowiąc fundament dla miast opartych na pogłębiających się nierównościach społecznych i ekonomicznych. Paradoksalnie, obraz wsi budujemy za pomocą romantycznych scen, sielskich krajobrazów – postrzegamy ją jako utracony raj, tożsamy z egalitarnym społeczeństwem zbieracko-łowieckim. Jednak, z historycznego punktu widzenia, obszary wiejskie były przestrzenią kolonizacji, podporządkowania terytorium, wyzysku chłopskiej ludności czy eksploatacji zasobów. Czy przykłady z przeszłości mogą pozwolić nam zrozumieć te procesy?

Terytorium wiejskie jest również obszarem poddawanym licznym eksperymentom. Chłopskie migracje i związana z nimi architektura parcelacyjna, socjalistyczny projekt Państwowych Gospodarstw Rolnych, neoliberalne uwłaszczenie klasy średniej poprzez suburbanizacje obszarów wiejskich czy totalne projekty infrastrukturalne – to na wsi możemy odszukać śmiałe wizje modernizacyjne, które dziś powinny zostać poddane krytycznej ocenie.

Zachęcamy do pogłębienia dyskusji na temat roli jaką pełnią obszary wiejskie. Poszukujemy krytycznych tekstów związanych z problematyką wsi, jej znaczenia dla środowiska naturalnego, kontekstu przestrzennego i społecznego. Podejmijmy próbę obalenia mitów, stworzenia spekulatywnych wizji, kontestacji wyzwań z jakimi wieś dzisiaj się mierzy. Wieś to potężny kapitał wykorzystywany w gospodarce, ekologii oraz polityce. Polskie społeczeństwo w swojej większości ma pochodzenie chłopskie, a 93% naszego terytorium to obszary wiejskie – dlatego bez zrozumienia czym jest wieś, błądzimy w poznaniu własnej tożsamości, poddajemy się stereotypom oraz ulegamy błędom poznawczym. Czy przyszłość świata znajduje się na wsi?

Na propozycje tekstów w formie abstraktów czekamy do 31 sierpnia 2020, więcej informacji na stronie „RZUT”