Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Ogłoszenie o konkursie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów. Do pierwszego etapu konkursu należy złożyć ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, ogólną wizualizację wystawy oraz ogólny kosztorys wystawy.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów i kuratorów. Przynajmniej jeden uczestnik zespołu musi posiadać:
—wykształcenie wyższe;
—dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty – udokumentowany dorobek artystyczny;
—dobrą znajomość języka angielskiego.

Na dokumentacji projektowej do etapu pierwszego należy umieścić godło jako kod utajniający zespół (artystę/ów i kuratora/ów). Do dokumentacji należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:
—powtórzenie godła;
—imię i nazwisko każdego uczestnika zespołu;
—adres i numer telefonu każdego uczestnika zespołu;
—CV każdego uczestnika zespołu;
—wypełnione i podpisane „Oświadczenie Uczestnika” przez każdego uczestnika zespołu, które stanowi załącznik do regulaminu.

Ogólne koncepcje wystaw wszystkich dopuszczonych projektów, składanych w etapie pierwszym, zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie ogólnej wizualizacji wystaw składanych w pierwszym etapie może nastąpić tylko za pisemną zgodą zespołów.

Termin składania projektów do etapu pierwszego upływa z dniem 15 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2024”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
—regulamin konkursu [pdf]
—plany Pawilonu Polskiego [zip]

Dodatkowe informacje o konkursie: Michał Kubiak m.kubiak@zacheta.art.pl.

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia
20 kwietnia—24 listopada 2024
kurator generalny: Adriano Pedrosa
więcej o Biennale Sztuki 2024

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Stranieri Ovunque — Cudzoziemcy są wszędzie, tytuł 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki La Biennale di Venezia, został zaczerpnięty z cyklu prac zainicjowanego w 2004 roku przez powstały w Paryżu i działający w Palermo kolektyw Claire Fontaine. Prace te obejmują różnokolorowe neonowe rzeźby, które w różnych językach (a liczba ich stale rośnie) przedstawiają słowa „Cudzoziemcy są wszędzie”. Sam ten zwrot pochodzi z kolei od nazwy turyńskiego kolektywu Stranieri Ovunque walczącego z rasizmem i ksenofobią we Włoszech na początku XXI wieku.

OŚWIADCZENIE ADRIANO PEDROSY

Adriano Pedrosa wyjaśnia swój wybór:

„Tłem dla tego działania jest świat ogarnięty licznymi kryzysami związanymi z egzystencją i przemieszczaniem się ludzi pomiędzy różnymi krajami, narodami, terytoriami i granicami. Sytuację tę odzwierciedlają niebezpieczeństwa i pułapki języka, tłumaczenia i etniczności, które wyrażają różnice i dysproporcje uwarunkowane tożsamością, narodowością, rasą, płcią, seksualnością, bogactwem i wolnością. W tym kontekście zwrot Cudzoziemcy są wszędzie ma (co najmniej) podwójne znaczenie. Przede wszystkim, że gdziekolwiek pójdziemy i gdziekolwiek będziemy, zawsze spotkamy cudzoziemców — oni/my jesteśmy wszędzie. Po drugie, bez względu na to, gdzie się znajdziemy, zawsze w istocie, w głębi duszy będziemy cudzoziemcami”.

„[…] Biennale Arte 2024 skoncentruje się na artystach, którzy sami są obcokrajowcami, imigrantami, emigrantami, wychodźcami, członkami diaspory, wygnańcami i uchodźcami — zwłaszcza tymi, którzy przemieszczali się między globalnym Południem a globalną Północą”.

„Postać cudzoziemca przywodzi na myśl obcego — owego stranieroestranhoétranger. Dlatego też wystawa rozwija ten temat i podejmuje inne, powiązane kwestie: artysty queer, który porusza się w obrębie różnych seksualności i płci, często prześladowany lub wyjęty spod prawa; artysty outsidera, który sytuuje się na marginesie świata sztuki, podobnie jak samouk i tzw. twórca ludowy; a także artysty wywodzącego się z rdzennej społeczności, który często traktowany jest jak cudzoziemiec we własnym kraju. Ich dzieła stanowią główny temat tego Biennale i tworzą międzynarodową wystawę Nucleo Contemporaneo. […] Jej częścią będzie też m.in. Nucleo Storico obejmujące pochodzące z XX wieku prace z Ameryki Łacińskiej, Afryki, świata arabskiego i Azji. […] Ponadto specjalna część Nucleo Storico zostanie poświęcona włoskiej diasporze artystycznej na całym świecie w XX wieku: włoskim artystom, którzy podróżowali i wyjeżdżali za granicę, robili kariery w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, a także w pozostałej części Europy, zakorzeniając się w lokalnych kulturach i często odgrywając znaczącą rolę w propagowaniu modernistycznej narracji poza Włochami”.

„Samo Biennale — międzynarodowa impreza z udziałem oficjalnych przedstawicieli z różnych krajów —było niezmiennie platformą prezentacji prac cudzoziemców z całego świata. Dlatego też 60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia będzie świętem tego, co obce, odległe, outsiderskie, queerowe, a także rdzenne. Mamy nadzieję gościć wszystkich Państwa w Wenecji w 2024 roku”.

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

pobierz