Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 59 Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2022 roku, której kuratorką generalną jest Cecilia Alemani.

Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.
Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
  • dobrą znajomość języka angielskiego

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

  • powtórzenie godła
  • imię i nazwisko kuratora
  • adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora
  • CV kuratora
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 18 sierpnia 2021. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2022”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie [pdf]
Plany pawilonu w Wenecji [17MB zip]

Dodatkowe informacje o konkursie:
Joanna Waśko j.wasko@zacheta.art.pl
Ewa Mielczarek e.mielczarek@zacheta.art.pl

Więcej o Biennale Sztuki 2022