Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Minister Kultury zdecydował o wdrożeniu projektu rezerwowego na przyszłoroczne Biennale w Wenecji

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, który obecnie pełni funkcję komisarza Pawilonu Polskiego, po przeanalizowaniu procedur konkursowych na projekt wystawy w ramach  60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 r., i po zapoznaniu się z opiniami i głosami środowisk zaakceptował decyzje o niewdrażaniu projektu „Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją” kuratorów Piotra Bernatowicza i Dariusza Karłowicza z udziałem Ignacego Czwartosa.

Do realizacji, zgodnie z regulaminem, skierowany zostaje rezerwowy projekt wystawy „Powtarzajcie za mną” zgłoszony przez kuratorkę Martę Czyż z udziałem Open Group (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga).

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki pozostaje odpowiedzialna za organizację i produkcję wystawy, a także pełni opiekę nad Pawilonem Polskim w Wenecji.


Wyniki konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, zaakceptował rekomendowany przez Jury konkursu zwycięski projekt Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją kuratorów Piotra Bernatowicza i Dariusza Karłowicza z udziałem Ignacego Czwartosa, do realizacji w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

I etap konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji odbył się 11 lipca 2023 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki. Obrady zakończono poniższym oświadczeniem Jury:

„Dnia 11 lipca 2023 odbyły się obrady I etapu konkursu na projekt wystawy w Pawilonie Polskim w trakcie 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku. Komisja konkursowa skierowała do II etapu konkursu następujące projekty:

 1. Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją, artysta: Ignacy Czwartos, kuratorzy: Piotr Bernatowicz, Dariusz Karłowicz. Godło: JK1656
 2. OWN, zespół projektowy: Aleksandra Kot, Wiesław Bartkowski, Klementyna Jankiewicz, kuratorka: Alicja Głuszek. Godło: OWN
 3. Powtarzajcie za mną, Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga, kuratorka: Marta Czyż. Godło: FUGA”.

II etap konkursu odbył się 18 września 2023 roku. Obrady zakończono poniższym oświadczeniem Jury:

„18 września 2023 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki odbyły się obrady Jury konkursu na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku. Jury powołane przez Profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obradowało w składzie: Elżbieta Banecka, Andrzej Biernacki (nieobecny na obradach I etapu), Tadeusz Boruta, Jarosław Denisiuk, Jagna Domżalska, Janusz Janowski, Janusz Kapusta, Agnieszka Komar-Morawska, Lech Majewski (nieobecny na obradach II etapu), Zbigniew Makarewicz, Maciej Mazurek, Kazimierz Nowosielski, Urszula Święcicka, Joanna Warsza, Karolina Ziębińska-Lewandowska.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami oraz po długiej i wnikliwej dyskusji Jury w jawnym głosowaniu wskazało do realizacji projekt wystawy Ignacego Czwartosa Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją zaproponowany przez kuratorów Piotra Bernatowicza i Dariusza Karłowicza.

Jako rezerwowy wybrano projekt Powtarzajcie za mną zgłoszony przez Martę Czyż, Yuriya Bileya, Pavlo Kovacha oraz Antona Vargę.

Wyniki głosowania:

 1. Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją — 11 głosów
 2. Powtarzajcie za mną — 3 głosy
 3. OWN – 0 głosów”

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia

20 kwietnia–24 listopada 2024
kurator generalny: Adriano Pedrosa
temat przewodni: Cudzoziemcy są wszędzie (Foreigners Everywhere)
https://www.labiennale.org/en/art/2024

Udział Polski w 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, wszystkie dopuszczone do konkursu projekty zostają upublicznione w formie wybranej przez organizatora konkursu. Udostępniane są koncepcje wystaw oraz streszczenia scenariuszy wszystkich złożonych na konkurs projektów, natomiast pełne scenariusze wraz z wizualizacjami udostępnione są tylko w przypadku dodatkowej zgody członków zespołów.

Dokumentacja projektów zakwalifikowanych do II etapu publikowana jest w całości z wyłączeniem kosztorysów.


Ogłoszenie o konkursie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów. Do pierwszego etapu konkursu należy złożyć ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, ogólną wizualizację wystawy oraz ogólny kosztorys wystawy.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów i kuratorów. Przynajmniej jeden uczestnik zespołu musi posiadać:
—wykształcenie wyższe;
—dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty – udokumentowany dorobek artystyczny;
—dobrą znajomość języka angielskiego.

Na dokumentacji projektowej do etapu pierwszego należy umieścić godło jako kod utajniający zespół (artystę/ów i kuratora/ów). Do dokumentacji należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:
—powtórzenie godła;
—imię i nazwisko każdego uczestnika zespołu;
—adres i numer telefonu każdego uczestnika zespołu;
—CV każdego uczestnika zespołu;
—wypełnione i podpisane „Oświadczenie Uczestnika” przez każdego uczestnika zespołu, które stanowi załącznik do regulaminu.

Ogólne koncepcje wystaw wszystkich dopuszczonych projektów, składanych w etapie pierwszym, zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie ogólnej wizualizacji wystaw składanych w pierwszym etapie może nastąpić tylko za pisemną zgodą zespołów.

Termin składania projektów do etapu pierwszego upływa z dniem 15 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2024”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
—regulamin konkursu [pdf]
—plany Pawilonu Polskiego [zip]

Dodatkowe informacje o konkursie: Michał Kubiak m.kubiak@zacheta.art.pl.

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia
20 kwietnia—24 listopada 2024
kurator generalny: Adriano Pedrosa
więcej o Biennale Sztuki 2024

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Stranieri Ovunque — Cudzoziemcy są wszędzie, tytuł 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki La Biennale di Venezia, został zaczerpnięty z cyklu prac zainicjowanego w 2004 roku przez powstały w Paryżu i działający w Palermo kolektyw Claire Fontaine. Prace te obejmują różnokolorowe neonowe rzeźby, które w różnych językach (a liczba ich stale rośnie) przedstawiają słowa „Cudzoziemcy są wszędzie”. Sam ten zwrot pochodzi z kolei od nazwy turyńskiego kolektywu Stranieri Ovunque walczącego z rasizmem i ksenofobią we Włoszech na początku XXI wieku.

OŚWIADCZENIE ADRIANO PEDROSY

Adriano Pedrosa wyjaśnia swój wybór:

„Tłem dla tego działania jest świat ogarnięty licznymi kryzysami związanymi z egzystencją i przemieszczaniem się ludzi pomiędzy różnymi krajami, narodami, terytoriami i granicami. Sytuację tę odzwierciedlają niebezpieczeństwa i pułapki języka, tłumaczenia i etniczności, które wyrażają różnice i dysproporcje uwarunkowane tożsamością, narodowością, rasą, płcią, seksualnością, bogactwem i wolnością. W tym kontekście zwrot Cudzoziemcy są wszędzie ma (co najmniej) podwójne znaczenie. Przede wszystkim, że gdziekolwiek pójdziemy i gdziekolwiek będziemy, zawsze spotkamy cudzoziemców — oni/my jesteśmy wszędzie. Po drugie, bez względu na to, gdzie się znajdziemy, zawsze w istocie, w głębi duszy będziemy cudzoziemcami”.

„[…] Biennale Arte 2024 skoncentruje się na artystach, którzy sami są obcokrajowcami, imigrantami, emigrantami, wychodźcami, członkami diaspory, wygnańcami i uchodźcami — zwłaszcza tymi, którzy przemieszczali się między globalnym Południem a globalną Północą”.

„Postać cudzoziemca przywodzi na myśl obcego — owego stranieroestranhoétranger. Dlatego też wystawa rozwija ten temat i podejmuje inne, powiązane kwestie: artysty queer, który porusza się w obrębie różnych seksualności i płci, często prześladowany lub wyjęty spod prawa; artysty outsidera, który sytuuje się na marginesie świata sztuki, podobnie jak samouk i tzw. twórca ludowy; a także artysty wywodzącego się z rdzennej społeczności, który często traktowany jest jak cudzoziemiec we własnym kraju. Ich dzieła stanowią główny temat tego Biennale i tworzą międzynarodową wystawę Nucleo Contemporaneo. […] Jej częścią będzie też m.in. Nucleo Storico obejmujące pochodzące z XX wieku prace z Ameryki Łacińskiej, Afryki, świata arabskiego i Azji. […] Ponadto specjalna część Nucleo Storico zostanie poświęcona włoskiej diasporze artystycznej na całym świecie w XX wieku: włoskim artystom, którzy podróżowali i wyjeżdżali za granicę, robili kariery w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, a także w pozostałej części Europy, zakorzeniając się w lokalnych kulturach i często odgrywając znaczącą rolę w propagowaniu modernistycznej narracji poza Włochami”.

„Samo Biennale — międzynarodowa impreza z udziałem oficjalnych przedstawicieli z różnych krajów —było niezmiennie platformą prezentacji prac cudzoziemców z całego świata. Dlatego też 60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia będzie świętem tego, co obce, odległe, outsiderskie, queerowe, a także rdzenne. Mamy nadzieję gościć wszystkich Państwa w Wenecji w 2024 roku”.

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz
 1. Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją – Piotr Bernatowicz, Dariusz Karłowicz, Ignacy Czwartos – I etap
 2. Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją – Piotr Bernatowicz, Dariusz Karłowicz, Ignacy Czwartos – II etap
 3. Powtarzajcie za mną – Marta Czyż, OPEN GROUP (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga) – I etap
 4. Powtarzajcie za mną – Marta Czyż, OPEN GROUP (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga) – II etap
 5. OWN – Alicja Głuszek, Aleksandra Kot, Wiesław Bartkowski, Klementyna Jankiewicz – I etap
 6. OWN – Alicja Głuszek, Aleksandra Kot, Wiesław Bartkowski, Klementyna Jankiewicz – II etap
 7. Bronisław Krzysztof, Krzysztof Krzysztof
 8. Po drugiej stronie – Kathryn Zazenski, Maryna Tomaszewska
 9. Surplus/Nadmiar – Małgorzata Jankowska, Viola Kuś
 10. Strukturalizm iteracji: w kierunku kształtowania nowej przestrzeni – Artur Zaguła, Tomasz Frasoński, Anna Jaruga-Rozdolska
 11. The Art of Loving/ O sztuce miłości – Myroslava Hartmond, Antonina Konopelska, Miłosz Bembinow
 12. Intersensorial – Inés Ruiz Artola, Marta Dawidiuk, Przemysław Pacek
 13. Sanctuary – Grażyna Siedlecka, Paulina Domagalska, Szymon Motyl
 14. Kwiat paproci – Paulina Ortenburger, Adam Rokowski, Łucja Zenter
 15. Sztuka kreowania przestrzeni – Robert Czado
 16. Kontakt – Bartłomiej Nowowiejski, Viola Tycz
 17. Pasieka – Marta Wróblewska, Stanisław Brach
 18. Córka – Łukasz Mojsak, Łukasz Ronduda, Aneta Grzeszykowska
 19. Obecność – Agnieszka Bebłowska Bednarkiewicz, Katarzyna Haber, Jerzy Kalina
 20. Tryptyk – Przemysław Strożek, Marcin Dudek
 21. Po drugiej stronie – Marcel Skierski, Maciej Rauch
 22. X2 Plag – Jakub Szreder, Natalia Romik
 23. meta_morphoses – Monika Turczyńska, Józef Krzysztof Oraczewski, Alicja Maciejko
 24. Jeśli zbudujesz most, prędzej czy później ktoś nim przejdzie – Tomasz Wendland, Elvin Flamingo
 25. MACULA. Ogród możliwy – Robert Dobrowolski, Magdalena Grzybowska, Aleksandra Pulińska, Urszula Zajączkowska
 26. Antique games – Jan Wiktor Sienkiewicz, Michał Jackowski
 27. Relacja Człowiek – Natura Via falsa – Małgorzata Błońska-Clardi, Elżbieta Leszczyńska Szlachcic, Bartek Szlachcic

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz