Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Ogłoszenie o konkursie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów. Do pierwszego etapu konkursu należy złożyć ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, ogólną wizualizację wystawy oraz ogólny kosztorys wystawy.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów i kuratorów. Przynajmniej jeden uczestnik zespołu musi posiadać:
—wykształcenie wyższe;
—dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty – udokumentowany dorobek artystyczny;
—dobrą znajomość języka angielskiego.

Na dokumentacji projektowej do etapu pierwszego należy umieścić godło jako kod utajniający zespół (artystę/ów i kuratora/ów). Do dokumentacji należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:
—powtórzenie godła;
—imię i nazwisko każdego uczestnika zespołu;
—adres i numer telefonu każdego uczestnika zespołu;
—CV każdego uczestnika zespołu;
—wypełnione i podpisane „Oświadczenie Uczestnika” przez każdego uczestnika zespołu, które stanowi załącznik do regulaminu.

Ogólne koncepcje wystaw wszystkich dopuszczonych projektów, składanych w etapie pierwszym, zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie ogólnej wizualizacji wystaw składanych w pierwszym etapie może nastąpić tylko za pisemną zgodą zespołów.

Termin składania projektów do etapu pierwszego upływa z dniem 15 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2024”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
—regulamin konkursu [pdf]
—plany Pawilonu Polskiego [zip]

Dodatkowe informacje o konkursie: Michał Kubiak m.kubiak@zacheta.art.pl.

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia
20 kwietnia—24 listopada 2024
kurator generalny: Adriano Pedrosa
więcej o Biennale Sztuki 2024

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz

Pawilon Polski na Biennale Sztuki 2022. Fot. Daniel Rumiancew

Pobierz