Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Ogłoszenie o konkursie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim prezentowanej w ramach 19. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2025 roku, której kuratorem generalnym jest Carlo Ratti.

Konkurs jest otwarty i składa się z dwóch etapów. Do pierwszego etapu konkursu należy złożyć:

  • ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim,
  • ogólną wizualizację wystawy
  • ogólny kosztorys wystawy.

Konkurs skierowany jest do kuratorów lub zespołów kuratorskich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego, przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

— wykształcenie wyższe,

— dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw,

— znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym m.in. udzielanie wywiadów, prowadzenie oprowadzań kuratorskich.

 

Procedura konkursowa zakłada utajnienie imienia i nazwiska kuratora (lub zespołu kuratorskiego) w ramach obu (I i II) etapów Konkursu. W dokumentacji konkursowej można natomiast podawać nazwisko artystów/architektów, których prace przeznaczone są do prezentacji w ramach wystawy. Do propozycji projektowych składanych w każdym z etapów należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem (dla każdego z etapów oddzielna koperta), zawierającą:

— powtórzenie godła – składane w obu etapach;

— imię i nazwisko kuratora/imiona i nazwiska kuratorów – składane w obu etapach;

— adres, adres email i numer telefonu kuratora/kuratorów – składane w obu etapach;

—CV kuratora/kuratorów, w którym będą zawarte informacje dotyczące: wykształcenia, doświadczenia w realizacji projektów wystawienniczych i poziomu znajomości języka angielskiego – składane jedynie w etapie II;

— wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie wypełnia każdy kurator – składane w obu etapach;

— wypełnione i podpisane „Oświadczenie artysty”, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu – składane w etapie jedynie w etapie II

Ogólne koncepcje wystaw wszystkich dopuszczonych do oceny merytorycznej projektów, składanych w etapie pierwszym, zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie ogólnych wizualizacji wystaw złożonych w pierwszym etapie może nastąpić tylko za pisemną zgodą zespołów, a wstępnie planowany kosztorys nie jest upubliczniany.

 

Termin składania projektów do etapu pierwszego upływa z dniem 20 września 2024 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

Pl. Małachowskiego 3

00-916 Warszawa

z dopiskiem „Biennale Architektury 2025”

Planowana data publikacji wyników I etapu to: 24.09.2024.

Na stronie labiennale.art.pl zostaną ogłoszone godła zespołów zakwalifikowanych do II etapu. Autorzy projektów powinni dostarczyć dokumentację do II etapu do dnia 21.10.2024. Organizator ze względu na utajnienie imion i nazwisk autorów nie będzie wzywał do złożenia dokumentów.

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

—regulamin konkursu [pdf]

—plany Pawilonu Polskiego [zip]

 

Dodatkowe informacje o konkursie: Michał Kubiak m.kubiak@zacheta.art.pl,
Anna Kowalska a.kowalska@zacheta.art.pl.

 

19. Międzynarodowa Wystawa Architektury — La Biennale di Venezia

10 maja–23 listopada 2025

kurator generalny: Carlo Ratti

więcej o Biennale Architektury 2025

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Tytuł Biennale Architektury 2025 brzmi Intelligens. Naturalne. Sztuczne. WspólneCarlo Ratti tłumaczy go następująco: „Tytuł Międzynarodowej Wystawy Architektury ogłaszany jest zazwyczaj po angielsku i włosku. Natomiast w 2025 roku odwołanie do wspólnego łacińskiego źródłosłowu intelligens sprawi, że ten sam tytuł będzie obowiązywać w obu językach. Tytuł Intelligens ma związek z nowoczesną koncepcją «inteligencji», ale odsyła też do szerszego wachlarza znaczeń ze względu na ostatnią sylabę «gens», która po łacinie oznacza «ludzi». Daje to początek nowej, fikcyjnej bazie słowotwórczej, która wskazuje, jaka powinna być inteligencja przyszłości: włączająca, wieloraka i obdarzona wyobraźnią przekraczającą to, co znamy dziś jako sztuczną inteligencję”.

„19. Międzynarodowa Wystawa Architektury poświęcona będzie obszarom zabudowanym oraz różnym dziedzinom, które je kształtują. Jak wyjaśnia kurator, architektura będzie głównym, ale nie jedynym poruszanym zagadnieniem. Zostanie pokazana w szerszej perspektywie obejmującej sztukę, inżynierię, biologię, analitykę danych, nauki społeczne i polityczne, astronomię i inne, wiążąc każdą z tych dyscyplin z materialnością przestrzeni miejskiej.

Obszary zabudowane są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Czyni to z architektury istotny czynnik odpowiedzialny za degradację naszej planety. Czy w obliczu narastającego kryzysu klimatycznego musimy biernie godzić się z jej destrukcyjnym wpływem? A może da się zaproponować nie tylko kosmetyczne, ale konkretne rozwiązania, które będą efektywne i szybko przyniosą rezultaty?

Wystawa ma ambicję wskazywać drogę ku przyszłości. Pokazać, że istnieje wiele różnych, inteligentnych sposobów rozwiązywania palących problemów. Zaprezentowany zostanie zbiór projektów koncepcyjnych i wielu eksperymentalnych działań, których przedmiotem jest «inteligencja» rozumiana jako umiejętność dostosowania się do zastanego środowiska nawet w warunkach niedostatku zasobów, wiedzy i mocy.

Obiekty, budynki i plany urbanistyczne zostaną zaprezentowane w układzie odzwierciedlającym różnorodność i wszechobecność inteligencji – naturalnej, sztucznej, wspólnej oraz ich wzajemnych interakcji. Choć niektóre pomysły nie przetrwają próby czasu, inne mogą okazać się kluczem do naszej odnowy.

Wystawa osadza architektki i architektów w roli «mutagenów», czyli czynników odpowiedzialnych za stymulowanie naturalnych procesów ewolucji i kształtowanie ich nowych kierunków. Inspirowana wieloma obszarami nauki prezentacja ma na celu przyspieszyć przemiany zachodzące w dzisiejszym świecie z odwagą podejmując ryzyko i ucząc się na błędach, aby stworzyć lepszą przyszłość”.

 

CZTERY METODOLOGICZNE FILARY WYSTAWY

Transdyscyplinarność: projekty architektoniczne będą owocem współpracy ekspertek i ekspertów z różnych dziedzin w celu wykorzystania wszelkich możliwości poszerzania horyzontów wiedzy naukowej.

Żywe Laboratorium: ponieważ Pawilon Centralny w Giardini będzie w 2025 roku w remoncie, jego rolę spełni szereg innowacyjnych projektów specjalnych. Zewnętrzne otoczenie obiektów wystawienniczych Biennale na terenie Wenecji przeistoczy się w ich ramach w interaktywne Żywe Laboratorium, integrujące różnorodne, współdziałające formy inteligencji.

Przestrzeń dla idei: obecny kryzys nakazuje oparcie się w projektowaniu na współpracy. Dlatego od 7 maja 2024 roku na stronie internetowej La Biennale działa publiczna platforma służąca do zgłaszania koncepcji. Jej celem jest znaczące wzbogacenie różnorodności wysłuchiwanych głosów, wizji i propozycji.

Protokół cyrkularności: wystawa ma ambicję wskazywać odważne cele w dziedzinie cyrkularności. Powstanie „Manifest cyrkularności” wyznaczający przejrzyste kierunki działań i nowy standard dla przyszłych wydarzeń kulturalnych.

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz

Fasada Polskiego Pawilonu w Wenecji, fot. Barbara K. Kaniewska

Pobierz