Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.


Wyniki konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, zaakceptował rekomendowany przez Jury konkursu zwycięski projekt Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją kuratorów Piotra Bernatowicza i Dariusza Karłowicza z udziałem Ignacego Czwartosa, do realizacji w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

W dniu 18 września 2023 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w ramach II etapu konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 odbyły się obrady Jury. Komisja, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obradowała w składzie: prof. Elżbieta Banecka, Andrzej Biernacki, prof. Tadeusz Boruta, Jarosław Denisiuk, Jagna Domżalska, dr Janusz Janowski (Przewodniczący Jury), Janusz Kapusta, Agnieszka Komar-Morawska, prof. Lech Majewski (nieobecny), dr hab. Zbigniew Makarewicz, dr Maciej Mazurek, prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, Urszula Święcicka, Joanna Warsza, dr Karolina Ziębińska-Lewandowska.

Jury spośród 24 zakwalifikowanych do konkursu zgłoszeń jako zwycięski wybrało projekt Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją kuratorów Piotra Bernatowicza i Dariusza Karłowicza z udziałem Ignacego Czwartosa.

Projektem rezerwowym została propozycja Powtarzajcie za mną zgłoszona przez Martę Czyż i OPEN GROUP (Yuriya Bileya, Pavlo Kovacha oraz Antona Vargę).

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu wszystkie dopuszczone do konkursu projekty są dostępne w zakładce KONKURS.

Więcej o zwycięskim projekcie:

„Wystawa Ignacego Czwartosa, którą pragniemy przedstawić na Biennale w Wenecji, to owoc głębokiego namysłu nad tragiczną historią XX wieku.

Tragiczność świata — mówi nam z głębi polskiego doświadczenia artysta — jest jego cechą niezbywalną. Świat nie składa się w żaden prosty wzór, pełen jest nieusuwalnych sprzeczności, konfliktów interesu i idei, dylematów, które nie mają prostych rozwiązań.

Grecy wymyślili tragedię. Polacy ją przećwiczyli.

Scena polskiej tragedii leży pomiędzy Niemcami a Rosją. W XX wieku oznaczało to doświadczenie dwóch krwawych totalitaryzmów pozostających ze sobą w relacji, którą za François Furetem i Ernstem Noltem nazwać można »wrogą bliskością«. Choć różni je diagnoza rzeczywistości, ideały i cele, to upodabnia je przekonanie o konieczności przemocy, terroru i eksterminacji. Ale to nie jedyne podobieństwo. Wspólny fundament obu systemów stanowiło przekonanie o posiadaniu pełni sprawczości i wiedzy — cech, które w europejskiej tradycji duchowej przypisywano wyłącznie Bogu.

Otwierający wystawę obraz rajskiego drzewa poznania dobra i zła symbolicznie obecny w płótnie INRI przypominać ma o pokusie, która po raz pierwszy w historii stała się principium politycznego porządku. Obietnica „Eritis sicut dii scientes bonum et malum” [Będziecie jak bogowie znający dobro i zło] została odczytana politycznie. Oglądana z tej perspektywy polityka nie oznacza już próby rozumnego porządkowania ludzkiego świata, ale stwarzanie nowego porządku i nowego człowieka.

Obrazy Ignacego Czwartosa prezentowane na wystawie są artystycznym świadectwem tego doświadczenia. Zarazem przenoszą je na wyższy, metafizyczny poziom, ukazując głębszy, uniwersalny charakter lokalnej historii. Wydobycie tych uniwersalnych treści z unikalnego, polskiego doświadczenia jest zasadniczym tematem ekspozycji”.

 

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia
20 kwietnia–24 listopada 2024
kurator generalny: Adriano Pedrosa
temat przewodni: Cudzoziemcy są wszędzie (Foreigners Everywhere)
https://www.labiennale.org/en/art/2024

Udział Polski w 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej