Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Przeczarowując świat. Małgorzata Mirga-Tas. Katalog

Katalog towarzyszący wystawie Przeczarowując świat Małgorzaty Mirgi-Tas w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2022. W publikacji pod redakcją Wojciecha Szymańskiego i Joanny Warszy, obok tekstów kuratorów znalazły się eseje zaproszonych pisarzy — Ali Smith i Damiana Le Basa, uczonej Ethel Brooks, a także wiersze Teresy Mirgi i Jana Mirgi.

Małgorzata Mirga-Tas
Przeczarowując świat

pod redakcją Wojciecha Szymańskiego i Joanny Warszy

koordynacja wydawnicza: Dorota Karaszewska
projekt graficzny: Agata Biskup
tłumaczenie z języka angielskiego: Izabela Suchan
przekład tekstu Ali Smith z języka angielskiego: Jerzy Kozłowski
przekład wierszy Jana Mirgi na język romski: Andrzej Mirga
fotografie: Daniel Rumiancew, Bartosz Solik, Marcin Tas
redakcja: Małgorzata Jurkiewicz
opracowanie zdjęć: TATARAK
druk: Argraf, Warszawa

wydawca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-66979-02-4

współwydawca: Archive Books
ISBN: 978-3-948212-99-5
współwydawca: European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)
ISBN: 978-3-9822573-2-7

© Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2022
Contribution by Ali Smith Copyright © 2022. All rights reserved

Jeśli nie zaznaczono inaczej, teksty, ilustracje i fotografie oraz projekt graficzny dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Dofinansowano w ramach programu DAAD Artists-in-Berlin Program ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec

Wydrukowano na papierach: MultiDesign® Natural 100g/m², Arctic Volume Ivory 115g/m², Woodstock 80g/m², 160g/m²