Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

projekt graficzny: zespół wespół, foto: Paweł Starzec Pobierz

Trouble in Paradise

PROLOG +1

Na problemy ekologiczne, społeczne i polityczne, gospodarcze czy mieszkaniowe architekci zwykli patrzeć z perspektywy miasta, którego mechanizmy rozumieją, potrafią opisać i przeanalizować. Tymczasem kolektyw PROLOG +1 wpisuje się w nurt zapoczątkowany w ostatnich latach, w którym architekci i badacze skupiają się na „wszystkim, co nie jest miastem”. Twórcy wystawy w Pawilonie Polskim stawiają wieś w centrum wystawy Trouble in Paradise i tam chcą szukać rozwiązań globalnych problemów. Uważają, że w czasach narastających lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania zrównoważonych wspólnot ludzkich.

W ramach wystawy PROLOG +1 traktuje wieś jako niezależny obszar badań. Postrzega ją jako produkt zaplanowanych społecznych, przestrzennych i politycznych eksperymentów państwa. Studium przypadku Polski — kraju, w którym 93 procent powierzchni stanowią obszary wiejskie — staje się instrumentem do zrozumienia specyfiki postsocjalistycznej Europy i umożliwia wskazanie problemów w skali globalnej. Metodą przyjętą dla zrozumienia tego, czym jest wieś, jest analiza jej terytorium, osady i domu — trzech obszarów, na których skupili zainteresowanie autorzy wystawy. Współdzielenie dóbr, własność gruntów, planowanie przestrzenne oraz sposoby pracy i wspólnego życia są uniwersalne niezależnie od miejsca. Krajobraz wiejski poddany jest siłom kapitału, zmniejsza się liczba mieszkańców pracujących na roli, a rośnie odsetek osadników z miast. Brakuje wizji pracy na wsi i pomysłów na zamieszkanie w otoczeniu, w którym siły gospodarcze tworzą nowy krajobraz. Ideą projektu jest dialog i skonfrontowanie doświadczeń, teorii, edukacji i praktyki z wielu miejsc, co pozwoli spojrzeć na wieś świeżym okiem. Dlatego PROLOG +1 zaprosił do współpracy grono architektów z Europy, które wniesie do wystawy wielopłaszczyznowe spojrzenie na wieś przez pryzmat terytorium, osady i domu.

Hasłem przewodnim 17 Międzynarodowej Wystawy Architektury jest pytanie „Jak będziemy żyli razem”, postawione przez Hashima Sarkisa, kuratora generalnego biennale. Profesor i dziekan School of Architecture and Planning w Massachusetts Institute of Technology apeluje: „W obliczu zaostrzających się podziałów politycznych i rosnących nierówności ekonomicznych wzywamy architektów do wyobrażenia sobie przestrzeni, w których możemy żyć razem: razem jako istoty ludzkie […], razem jako planeta stojąca w obliczu kryzysów wymagających globalnych środków zaradczych”. PROLOG +1 odpowiedzi szuka poza miastem, proponując próbę definicji alternatywnych sposobów pracy i zamieszkania oraz szukając dóbr wspólnych — tego z czego możemy korzystać razem bez narzuconych ograniczeń.

Wystawie “Trouble in Paradise” towarzyszyć będzie książka pod redakcją Wojciecha Mazana i według koncepcji PROLOG +1. Wydawnictwo będzie uzupełnieniem wystawy o podstawy teoretyczne, ukazując złożoną problematykę wsi zarówno w skali globalnej, jak i w specyficznym polskim kontekście. Zaproszeni autorzy: badacze, socjologowie, architekci i fotografowie zakwestionują stereotypowe rozumienie obszarów wiejskich i zanalizują występujące tam zjawiska i trendy. Książka zawiera eseje Platona Issaiasa & Hameda Khosraviego, Piera Vittoria Aureliego, Andrei Alberto Dutto, Katarzyny Kajdanek, Łukasza Molla, fotoesej Jacentego Dędka, teksty zespołu PROLOG +1, fotograficzną Panoramę polskiej wsi uzupełnioną o kuratorskie komentarze w formie swoistego glosariusza oraz sześć projektów z opisami, rysunkami i ilustracjami.

Przedpremierowy wybór tekstów z książki “Trouble in Paradise”:

“W poszukiwaniu wspólnej teorii dla terenów wiejskich”, Andrea Alberto Dutto
>>> .pdf PL/EN (497 KB)

“Precz z komuną! Polskie modernizacje i widma wiejskich dóbr wspólnych”, Łukasz Moll
>>> .pdf PL/EN (293 KB)

“Z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi (Loesje)”, Katarzyna Kajdanek
>>> .pdf PL/EN (244 KB)

 • ROK2021
 • KATEGORIA Biennale Architektury
 • EDYCJA17
 • CZAS TRWANIA22.05 – 21.11
 • KOMISARZHanna Wróblewska
 • KURATORPROLOG +1
 • UCZESTNICY

  PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak)

 • ZESPÓŁ
  zastępca komisarza: Ewa Mielczarek
  organizator: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
 • PARTNERZY
  Udział Polski w 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

  Wystawę w Pawilonie Polskim wspiera Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Polski w Rzymie

  Katalog dofinansowany przez Miasto Wrocław