Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.

Konkurs

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2018 roku, której kuratorkami generalnymi są Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.

Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:
– wykształcenie wyższe;
– dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
– dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:
– powtórzenie godła
– imię i nazwisko kuratora
– adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora
– CV kuratora
– wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 11 września 2017 roku (poniedziałek). Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
z dopiskiem „16 Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji”

 

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu: regulamin (pdf)

Plany Pawilonu Polskiego w Wenecji:  plany (zip)

Dodatkowe informacje o konkursie: Joanna Waśko: j.wasko@zacheta.art.pl

 

Informacje o 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji:
Nota prasowa (pdf)
Statment kuratorek (pdf)
Biogramy kuratorek (pdf)